✨✨✨ Mấy bạn muốn bán hàng hiệu quả thì nên nhập ít sp về trước sd để biết rõ mà tư vấn khách TÂM LÍ ” Sợ” bán không chạy hàng miết thì có ai THÀNH CÔNG vốn bán nạ chỉ 280k thôi Khoa không ép các bạn lấy nhiều nhưng thử hỏi đặt vai trò bạn là khách hàng khi mua sản phẩm đó mà ngừoi bán không tư vấn tận tình không rõ gì về sản phẩm BẠN CÓ DÁM MUA hay không

✨✨✨ Mấy bạn muốn bán hàng hiệu quả thì nên nhập ít sp về trước sd để biết rõ mà tư vấn khách TÂM LÍ ” Sợ” bán không chạy hàng miết thì có ai THÀNH CÔNG vốn bán nạ chỉ 280k thôi Khoa không ép các bạn lấy nhiều nhưng thử hỏi đặt vai trò bạn là khách hàng khi mua sản phẩm đó mà ngừoi bán không tư vấn tận tình không rõ gì về sản phẩm BẠN CÓ DÁM MUA hay không ? MUỐN BÁN HÀNG TỐT NGOÀI KINH NGHIỆM RA CÁI TÂM LÀ CÁI YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH
CẢ NGÀN NGỪOI HỎI KHOA GIÁ SỈ sản phẩm up hàng rồi vài bữa nhập thì 90% là nãn sau 3 ngày up không ai mua – 10% nhập hàng thì vẫn trụ đến bây giờ . NGÀY TRƯỚC CHỊ ĐẠI LÝ CỦA KHOA VẪN NHẬP HÀNG VỚI VỐN 280K như ai thôi và nhìn con số hiện tại của chị ấy là gần 3000gói nạ khi chưa đến cuối tháng
#HÃY #LÀ #NGỪOI #BÁN #HÀNG #CÓ #TÂM
#khoabella

42 thoughts on “✨✨✨ Mấy bạn muốn bán hàng hiệu quả thì nên nhập ít sp về trước sd để biết rõ mà tư vấn khách TÂM LÍ ” Sợ” bán không chạy hàng miết thì có ai THÀNH CÔNG vốn bán nạ chỉ 280k thôi Khoa không ép các bạn lấy nhiều nhưng thử hỏi đặt vai trò bạn là khách hàng khi mua sản phẩm đó mà ngừoi bán không tư vấn tận tình không rõ gì về sản phẩm BẠN CÓ DÁM MUA hay không”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>