[

[…] Vì chính em, cô gái đến từ hôm qua…
p.s: hình này chụp chơi với nhỏ bạn “cũng – hơi – thân” cách đây hơn 4 năm để kỷ niệm việc chấm dứt tình bạn “ám” nhau quá mệt mỏi từ lớp 1 đến lớp 12, nay sẵn theo hot trend, up lên để nhắn nhủ với bạn em là gần tới SINH NHẬT của tau rồi, nhớ tặng quà nhen Chuột. Ahihi <3 See Translation

One thought on “[”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>