Bao giờ đến phiên TBT Và Các Lãnh Đạo Đảng CSVN bị xử bắn

Bao giờ đến phiên TBT Và Các Lãnh Đạo Đảng CSVN bị xử bắn ?
Nicolae Ceausescu TBT Đảng CS Romania và vợ là thủ tướng nước Romania bị xử bắn
Cách mạng Romania 1989 – Thành trì cuối cùng của Đông Âu sụp đổ.
Cách mạng Romania 1989 diễn ra tại Romania vào nửa cuối tháng 12 năm 1989 trong loạt sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu năm 1989, cuộc cách mạng nổ ra tại thành phố Timișoara sau đó lan rộng ra và dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại Romania và cái chết của Nicol…
Đọc tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>