Bôi nhọ lãnh đạo Đảng

Bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đề nghị xử hình sự?!
Chị Xuân, ĐBQH Đak Lak sau khi đưa ra 1 cái đề xuất tương đối ngớ ngẩn, chồng chéo và “dẫm chân” lên các điều luật hiện hành mà sao không có Đại biểu nào bác bỏ và giải thích điều ấy cho chị hiểu nhỉ?!
Và sao không ai nhắc chị ấy là chị đang mặc áo dài, đeo thẻ ĐBQH đại diện cho cử tri Đak Lak chứ không phải đang mặc quân phục đại tá, Phó GĐ CA tỉnh nhỉ?!
Trình độ ĐBQH mà mù mờ thế thì cũng lạ nhi?!

4 thoughts on “Bôi nhọ lãnh đạo Đảng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>