Bữa trước treo hình đi ăn một mình mà bà con xúm vô bàn lựng ko có tí niềm tin nào cả

Bữa trước treo hình đi ăn một mình mà bà con xúm vô bàn lựng ko có tí niềm tin nào cả. Bữa nay tức mình treo tiếp để khẳng định chuyện đi ăn một mình.
Ai dân Quảng ko biết mấy món ni là tui rờ mu (fb) đó nghe.hehe.
T/b : Những lúc ho một cách hăm hở vầy,thèm dĩa lòng xào nghệ me mần dễ sợ trời wươi !

26 thoughts on “Bữa trước treo hình đi ăn một mình mà bà con xúm vô bàn lựng ko có tí niềm tin nào cả”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>