Cả nhà ngủ chưa ⁉️

Cả nhà ngủ chưa ⁉️
Sau khi ngồi tâm sự mí chế Nguyễn Thúy Nga . Thấy khí thế rực lên , quyết định lên kế hoạch tác chiến cho team quyét tâm bùng nổ trong tháng 9 này .
Mỗi khi buồn mỗi khi khí thế đi xuống thì chế nga là chỗ dựa lớn nhất là chỗ mừng chút bầu tâm sự . Và mừng cũng muốn cả team Mừng cũng coi M là chỗ dựa tinh thần để cả team cũng nhau cố gắng .
Cảm ơn người chị cũng như 1 leader giỏi . Love chế ❣️
Cả team e sẽ cố gắng bứt phá .
Chúc các ty ngủ ngon để mai chúng ta tiếp tục chiến đấu nha. G9
rồi giờ Mừng ngồi soạn thảo chiến lược cho cả team tiếp . ❣️

4 thoughts on “Cả nhà ngủ chưa ⁉️”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>