Cuộc sống là chuỗi những thăng trầm

Cuộc sống là chuỗi những thăng trầm , có buồn và có vui , có tiếng khóc có nụ cười . Vậy mới là đời . Tình yêu cũng vậy thôi . Có ai yêu thương nhau mà không một lẫn cãi vả ? Tiếng khóc làm cho nụ cười thêm rạng rỡ và ước mong kết thúc sự to tiếng là tiếng cười rộn rã . Chỉ mong thế thôi ! Cuộc đời vẫn đẹp khi cả 2 biết vì yêu thương mà lùi lại một bước , mình luôn là kẻ lui trước , để rồi tiến thêm 2 . Âm nhu chưởng . Lợi hại lắm !

8 thoughts on “Cuộc sống là chuỗi những thăng trầm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>