Đây là lần đầu tiên Hội thành lập được Mạng lưới lãnh đạo nữ gồm các ủy viên BCH TW Hội đại diện cho các bộ

Đây là lần đầu tiên Hội thành lập được Mạng lưới lãnh đạo nữ gồm các ủy viên BCH TW Hội đại diện cho các bộ, ban, ngành, các cơ quan TƯ nhằm mục đích kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ trong việc triển khai Nghị quyết, đề xuất các vấn đề liên quan tới phụ nữ trong ngành, lĩnh vực và tham mưu công tác phối hợp giữa ngành với Hội.
Ban Chủ nhiệm Mạng lưới do Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà làm Chủ nhiệm; 2 Phó Chủ nhiệm là bà Lương Ngọc Trâm – Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao; bà Bùi Thị Hồng – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPNVN.
See Translation