Em muốn làm 1 việc

Em muốn làm 1 việc
Xin mọi người gần em hãy đọc ai cùng suy nghĩ vơi em chúng ta bắt tay làm ngay
– em muốn lập 1 hội từ thiện nấu cháo phát cho bệnh nhan nghèo Tại bệnh viện đa khoa Vĩnh tường.
Sau đó giám sát xem gia đình bệnh nhân nào Có hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp đỡ
Vậy ai có thể tham gia cùng em e muốn làm sớm nhất
Mỗi tuần chúng ta chỉ nấu phát 1 lần. Là cháo. Hoặc cơm
Alo e 0989.028.508
E cần sức người hợp lại

19 thoughts on “Em muốn làm 1 việc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>