Hẳn là Gym

Hẳn là Gym . Hường từ đầu đến đít , thế này làm sao mấy anh đẩy tạ nổi .
Đứa nào giấu đĩa bay của nó thì trả nó đi
P/s : ai mà có ck, ng iu đi tập gym về muộn thì cứ coi chừng nha . dữ khắp nơi. Nhân tiện e có bán xà bông trị thâm mông của Nhật, bảo đảm mông mềm mịn mượt và sáng nhé

21 thoughts on “Hẳn là Gym”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>