List hàng mong đợi suốt gần tháng quá

1  
List hàng mong đợi suốt gần tháng quá
Về được là em mừng lắm rầu. E soạn và trả hàng cho khách luôn nha.
Đôi điều tâm sự: Có những khi od hàng về rất là nhanh, chỉ 3 ngày thôi. Nhưng cũng có khi lâu đến 2-3 tuần. Em cũng rất mong các khách thông cảm. Bán hàng ai cũng muốn bán nhanh bán gọn để thu vốn về còn xoay vòng. Chứ làm hàng od không ứng như này, hàng về lâu thì e là người sốt ruột hơn ai hết. Nhưng thời gian lâu hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào thời gian giao hàng của hãng. Chứ 1 tuần nhà e có ít nhất 1 chuyến hàng về. Quan trọng hàng có về kịp chuyến bay hay ko thôi. Vì vậy em rất mong các khách thông cảm nếu hàng có về chậm trễ hơn so với dự định. Thanks all ❤️
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>