M2 đầu tháng bán giá siêu siêu yêu em lựu Peru:

M2 đầu tháng bán giá siêu siêu yêu em lựu Peru:
– Lựu Peru ngon ngọt hơn hẳn so với lựu Nam Phi
– Nhiều hạt mỏng vỏ đỏ au
– Size 5q, rất to ak, 1q khoảng ~ 8 lạng
– Giá KM (áp dụng T2 thoi ak): 179k/kg
CE đặt theo quả nhé, mẹ bầu đâu oder sớm nha
See Translation

One thought on “M2 đầu tháng bán giá siêu siêu yêu em lựu Peru:”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>