“Mẹ ơi

“Mẹ ơi, lớn lên con muốn làm nghề thiết kế thời trang được không mẹ”
Được chứ con yêu, miễn là công việc đó dựa trên năng lực và tình yêu của con mẹ sẽ luôn ủng hộ ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>