Mệng đời yêu nghiệt

Mệng đời yêu nghiệt ,,,,, tháo ko đeo chúng bảo bán ăn
,,,,, đeo nùi nùi la con này khoe ,,,,,❤️❤️❤️
,,,,, đăng hình nói còn chúng bảo có tấm up hoài nó bán hết rồi ,,,,, nói sau lưng c á chứ trước mặt c tán sml,,
P/s: hình ảnh chưởi mấy đuỹ vô duyên,,,,tăm tia sau lưng,,,,, trong clip tay c mới làm nail mới nha,,,,ko phải c ko còn mà là c ko đeo nha chưa

5 thoughts on “Mệng đời yêu nghiệt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>