Một vốn một lời

Một vốn một lời, xác suất 50/50 mà còn bao nhiêu người đổ xô vào chơi và …hụt. Nói gì đến 1 vốn 2000 lời.
Dễ trúng thì ai cũng thành tỷ phú hết rồi.
Đã xác định chơi Vietlott là bỏ tiền ra CHƠI nha, xác suất 1/1600 với 1/8M với mình chả khác nhau là mấy. Có điều chơi chung thì nó vui hơn và chơi được lâu dài hơn thôi.

35 thoughts on “Một vốn một lời”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>