Ngày của Mẹ nhưng em hát về Cha

Ngày của Mẹ nhưng em hát về Cha, vì với em, Cha và Mẹ là những người em yêu thương bằng nhau.
Lâu lắm rồi mới hát bài NHỚ CHA của Ngọc Sơn, hồi xưa thần tượng Ngọc Sơn nên toàn bắt chước kiểu hát của anh ấy. Nói chung về Bolero thì Ngọc Sơn mãi mãi là tượng đài!

13 thoughts on “Ngày của Mẹ nhưng em hát về Cha”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>