Office today

Office today. ^.^
Giường êm, view đẹp, cơm nước phục vụ tận nơi. Thôi ở khách sạn cho khoẻ. Í quên, ở đây lâu quá thôi gọi là nhà luôn đi. :>
Book phòng cạnh Ku liên hệ c Ngọc Nhiên và c Thi Thuy Ha Nguyen nhé! =))))))
#liefhotel

27 thoughts on “Office today”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>