Ôi Phó Thủ Tướng bây giờ phải sâu sát chỉ đạo cả việc dân chúng hát bài nào nữa à

Ôi Phó Thủ Tướng bây giờ phải sâu sát chỉ đạo cả việc dân chúng hát bài nào nữa à? Người ta muốn hát bài nào thì hát chứ, ai cấm ai cản được! Anh Đam chỉ cần giải tán cái Cục có bản chất và trình độ rất…”cục…” đó đi là đỡ tốn tiền, tốn của của dân, đỡ tốn thời gian vàng ngọc của anh! Bao nhiêu việc cần các lãnh đạo Chính Phủ chỉ đạo, sao cứ đi chỉ đạo bài hát và quán cà phê…thế nhỉ?
Formosa kìa, sạt lở hạn hán miền Tây kìa, hạn hán Tây Nguyên kìa, lũ lụt miền Trung kìa, phá rừng Phú Yên, Huế, Thanh Hoá…kìa, phá Sơn Đoong kìa, tiêu diệt Sapa kìa…! Các anh cứ để cộng đồng mạng hì hục hết phát động “save” cái này đến cứu cái khác không xuể! Còn các anh thì cứ cục với hòn, cứ ca với hát, rồi còn mơ ước viển vông Singapore, Paris, Silicon Valley nữa chứ!
Mình cứ hát: “Như có ông già đi tàu bay bằng giấy. Quần ống loe bằng cái bánh xe bò…”
–> Mời các bạn hát tiếp ạ

12 thoughts on “Ôi Phó Thủ Tướng bây giờ phải sâu sát chỉ đạo cả việc dân chúng hát bài nào nữa à”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>