Riêng cái đất Thái Bình này

Riêng cái đất Thái Bình này. Anh nào ở Thái Bình lỡ mà bị Cảnh Sát Giao Thông bắt xe cứ gọi em nhé . Ở đâu thì em không dám nói chứ cái đất này thì em không nói phét đâu.
Ai bị bắt xe thì cứ alo cho em. Nói rõ địa điểm bị bắt + chốt bị bắt em sẽ tới giải quyết cho nhanh gọn.
Ps: Nhớ gọi cho em liền, gọi ra để em chở về cho nhé, chứ họ bắt xe rồi lấy gì mà về. Em lấy rẻ hơn xe ôm nên các mẹ không phải lo. Àh! Em đi xe số thui nhé

48 thoughts on “Riêng cái đất Thái Bình này”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>