Tài lanh Lãnh làm 4 bình hoa bàn gia tiên tiệc cưới cho 1 đám ở dưới quê do người quen nhờ làm

Tài lanh Lãnh làm 4 bình hoa bàn gia tiên tiệc cưới cho 1 đám ở dưới quê do người quen nhờ làm
Yêu cầu : Chủ nhà thích màu đỏ nên 4 chậu đỏ lét
Tui tuổi con Cọp, chứ tuổi con Bò là coi như tui húc banh nhà.
4h chiều giao mà 1h chiều hoa mới về tới. 2 mẹ con nhào vô cắm xanh mặt. Toàn là màu đỏ, hoa mắt, cắm xong 1 con bỏ ăn 1 con ngáp ngáp (đói bụng với buồn ngủ )
Giao hàng xong dẫn mami đi ăn Phở thêm chén bò viên
Vui Vui.
( Máy chụp ảnh hết thời hay là đói nên run tay nhỉ )
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>