Thật tình cờ

Thật tình cờ, hôm nay lại đúng sinh nhật chị Đỗ Hương. Sinh nhật chị ấy cũng là ngày thế giới phải nhớ về một vụ khủng bố chưa từng có trong lịch sử.
Đọc ART LIFE của Hương để làm gì ? Câu trả lời có trong bài review ngắn thật ngắn này (cơ mà có cờ nhíp để bạn xa gần có thể nghe được giọng Hương trong vắt không đoán nổi tuổi, vừa như an ủi vỗ về vừa như gợi mùi chăn chiếu. Nhưng là thứ chăn chiếu nồng nàn ru nựng của không khí gia đình ấm áp, để ta tin cậy thả mình vào trong một cảm giác được yêu thương, che chở tuyệt đối)

6 thoughts on “Thật tình cờ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>