Tiểu phẩm: Con máy dịch ca bin

Tiểu phẩm: Con máy dịch ca bin
Nó xem ti vi về buổi hội thảo quốc tế và bảo, cả nhà khoa học ta nói và phiên dịch viên đều sai.
– Bà ơi, cháu đi làm thêm kiếm tí tiền cho nhà mình nhá. Cháu biết có nơi thuê dịch đấy.
Nghe đến tiền, vợ tôi cười híp mắt. Thị này thích tiền lắm. Sau khi lau chùi nhà và giặt đống quần áo xong, con người máy phi xe đến hội thảo khoa học quốc tế kia, dịch ca bin.
Nhà khoa nói:
– Kính thưa các đồng chí
Con máy dịch là kính thưa tôn ông quý bà; nhà khoa học nói, nói chưa dứt mồm, nó đã dịch, lắm khi nhà khoa học chưa nói, nó vẫn dịch băng băng. Các nhà khoa học nước ngoài tham dự hội thảo vỗ tay rào rào con máy dịch.
Hôm ấy xong buổi hội thảo, nó về nộp cho bà trăm rưỡi đô, bà sướng quá, dù biết công dịch buổi đó là hai trăm. Cũng phải để cho nó có chút tiền mua phấn son, váy áo chứ. Nó bảo với tôi:
– Nhà khoa học này dốt quá ông ạ. Khoa học là khoa học, cứ dưới ánh sáng trên nghị quyết, rồi thì phối kết hợp với phát huy. Mà đề tài này ông ta ăn cắp, copy đấy.
– Sao mày biết. Ăn nói hồ đồ, kiện là mày đi tù đó.
– Người máy chúng cháu sợ đếch gì tù đầy. Đi tù cháu khỏi phải lau nhà. À, cái đề tài ăn cắp kia, cháu biết, sớt trên mạng, trên kho dữ liệu thấy ngay. Ông này ấm ớ tiếng Anh, ăn cắp về, rồi dịch rấm rớ sang tiếng Việt…
Nói tới đây nó cười hi hí, bốc điện thoại và bật chế độ loa để tôi cùng nghe cuộc trao đổi. Hóa ra nó gọi tới nhà khoa học kia và mạo danh là tác giả của công trình. Tôi nghe nó nói:
– Này này ông ơi. Sao làm khoa học, lại đi ăn cắp công trình của người khác. Tôi là tác giả đây, sẽ kiện, sẽ đưa lên báo chí cho mọi người biết ông là nhà khoa học đạo chích.
Ối giời ơi, ông khoa học kia sợ vãi tè, xin lỗi con máy rối rít. Ông ta xin số tài khoản, để kính biếu mười ngàn đô la. Vợ tôi không biết mò ra hóng hớt từ lúc nào, vội thì thầm ngay số tài khoản của mình.
Sau khi kết thúc cuộc đàm thoại và thấy tài khoản của vợ tôi hiện thị số tiền, con máy ra bàn nước, vợ tôi vội sang ngay phòng ăn và sau đó x
bê lên cốc cam đá. Con máy vừa thưởng thức cốc nước, vừa bảo với bà nó:
– Bà ơi, tối nay ông chủ phải bóp chân cho cháu đấy nhá.
– Ừ, ông mày bóp.
Tôi vờ làm cao:
– Bà nhận tiền thì bóp chân cho nó.
– Nó có khiến tôi đâu.
Thôi rồi, tối nay tôi lại phải bóp chân cho con máy – ông chủ bóp chân cho con ở đây?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>