TIN NHANH

TIN NHANH.
Rất có thể bạn chưa biết.
Lễ phong Thánh cho Giacinta và Phanxicô, hai em đã được gặp Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, ngày 13 tháng 5, 100 năm trước.
Có Đức Giáo Hoàng chủ tọa, và tổng thống, bộ trưởng đại diện nhiều quốc gia tham dự. Có cả một em bé Brazil đã nhận phép lạ, làm chứng nhân trong buổi lễ.
Mình xin một phép lạ cho Việt Nam, mà chưa được…
N.B. Các em học đệm đàn, chịu khó mở mấy cái file trên YouTube mà học theo Giáo hội, đệm lung tung quá…

2 thoughts on “TIN NHANH”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>