Tình cờ lướt mấy nhóm tử vi

Tình cờ lướt mấy nhóm tử vi , thấy có bài luận dc up lên . Cách luận giải đúng kiểu giải trên mạng :)))
Rồi còn 1 tờ lá số đang tập an sao. Hàng can 12 cung chưa thấy đâu, cục số chả có , cũng chả bít là nam thì âm nam hay dương nam… thế mà đã an dc 14 chính tinh, định hết dc 12 cung chức , cả cung an thân. Còn nói có phái ở hà nội an vậy. Mình nghĩ chắc đây là phái TỬ VI ĐẠI PHÁP ẢO ẢNH thì có ^_^
See Translation

7 thoughts on “Tình cờ lướt mấy nhóm tử vi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>