VÌ SAO TS LUẬT BẮT LS TỐ GIÁC TỘI PHẠM

VÌ SAO TS LUẬT BẮT LS TỐ GIÁC TỘI PHẠM???
Bà Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) vừa đề nghị bổ sung vào Luật hình sự điều khoản buộc LS phải tố cáo thân chủ, với lý do: “Phát biểu của tôi là trên cơ sở vì lợi ích chung của quốc gia, của dân tộc, vì sự bình yên chung của nhân dân”. Nhân dân ném đá ghê quá, nhất là giới LS. Nhiều bạn còn so sánh đề nghị này cũng tương tự việc yêu cầu cha xứ tố cáo con chiên khi xưng tội, bác sĩ phải phản bội bí mật bệnh sử của bệnh nhân… Tuy nhiên mình nghĩ phát ngôn này cũng có điểm tốt là nó đã tiết lộ sự thật về chất lượng đào tạo TS Luật nói riêng và đào tạo LS nói chung ở hệ thống các trường Luật của VN.
Trong quá trình đi làm việc với các trường ĐH, mình phát hiện ra chất lượng đào tạo của hai trường là báo chí và luật có nhiều điểm đáng lo ngại. Sinh viên cả hai trường này bị nhồi nhét chính trị quá nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tư duy độc lập và kiến thức nền về xã hội khá yếu, nhất là kiến thức về thế giới bên ngoài.
Đặc biệt là sinh viên trường Luật mình gặp, nhiều em phát biểu cứ như sinh viên học viên Công An vậy, cái gì cũng dẫn ra nghị quyết, tư tưởng… Như mình thấy thì nền tảng hiểu biết về luật pháp thế giới của các em rất yếu. Nguy hiểm nhất là tư duy quy kết “có tội” của các em dường như rất máy móc, chỉ cần tuân thủ văn bản chứ không hiểu Công Lý mới là điều luật pháp cần hướng tới. Trong một hội thảo khi một sinh viên hỏi 1 giảng viên kỳ cựu, nay đã đi làm LS khá nổi tiếng bên ngoài về những vấn đề như nhân quyền, luật Biểu tình… thì vị LS kia chặn ngay là ở VN không nên bàn đến những đề tài này!!! Tư duy của giáo viên như vậy thì tư duy sinh viên làm sao hơn được???
Việc dạy ngoại ngữ ở hai trường này cũng không được chú trọng, 100% sinh viên mình biết ở đây cũng không có khả năng đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, các LS cũng không hơn gì nên việc học hỏi bên ngoài rất bị hạn chế. Nếu chỉ cần có đọc một quyển về lịch sử hình sự ở nước ngoài thì chắc bà TS không bao giờ dám mở mồm làm trò cười cho thế giới như vậy!
Vì thế việc xử án oan sai quá phổ biến ở VN và phát ngôn kiểu này của bà nghị cũng là điều dễ hiểu!!!
http://vietnamnet.vn/…/luat-su-to-giac-than-chu-toi-noi-vi-…
TỔNG KẾT LẠI, MÌNH ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ BÀ TS LUẬT VÌ TỘI BÔI NHỌ NHÀ TRƯỜNG!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>