Với tốc độ phát triển nhiều nhà cao tầng

Với tốc độ phát triển nhiều nhà cao tầng, khu đô thị, đường mới phố mới hiện nay, cùng với việc quản lý quy định số nhà “Thông minh nhất thế giới” hiện nay ( 1 nhà 2, 3 số, 1 phố vài tên đường) – Dự là Hà Nội sẽ thành thủ đô mà Google khó định vị nhất thế giới!

16 thoughts on “Với tốc độ phát triển nhiều nhà cao tầng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>