6 năm ngày bố đi xa

6 năm ngày bố đi xa.
Thời ông còn sống, là rể nhưng có chút “nghệ nghệ” giống nhau nên được bố coi như con trai. Ông không uống được rượu nhưng mỗi lần về quê ông đều cho làm cái gì đó để “đánh chén”. Một lần ông nói: “Làm thằng đàn ông nói không ai nghe, ra đường không ai theo. Vứt.”. Mình hiểu tâm sự của ông và thấy chí lí. Vậy mà mới ở khâu chuẩn bị thôi cũng đã nhận nguyên đôi mắt hình viên đạn.
Bố! Con nhớ bố. Bố thảnh thơi phiêu du bố nhé. Nhớ độ trì cho con.

Comments are closed.