Ăn cỗ đi trước

Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.
Chiều nay đứa em gái đến nhà chơi. Ngồi một lúc, nó nói phải về sớm để 4 giờ chiều dự đám giỗ bên nhà chồng. Tôi buộc miệng:
-Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. 4 giờ bắt đầu giỗ thì 3 giờ rưỡi đến là vừa.
Vừa nói xong, nghĩ lại tôi thấy tếu tếu nên cười thầm trong bụng. Người Việt Nam của chúng ta quả thật là lanh lợi và ranh ma. Đi ăn cỗ thì đi trước để vừa ngồi tán dóc, vừa được mời ăn trước nên…ăn nhiều. Còn lội nước thì lại đi sau, lỡ như có cái hố trước mặt thì người đi trước bị sụp hố, còn mình được…an toàn.
Thông minh quá đi chứ!
Have a nice weekend, my friends!
Phi Vũ