Các bạn làm thời trang phải hiểu rằng

Các bạn làm thời trang phải hiểu rằng. Bầu cũng cần mặc đẹp. Béo cũng muốn mặc đẹp.
Các bạn cứ high fashion thiết kế đồ cho mấy cái que di động, còn chúng tôi làm như không có tiền mua quần áo của các bạn hay sao?
Bầu béo cũng là một thể loại khách hàng cần được quan tâm!
Còn mấy bạn làm thời trang bầu, làm ơn tôn trọng thời trang 1 chút. Sao mấy bạn cứ may mấy cái bao tải gắn hoa rồi gọi là thời trang bà bầu là sao?

Tâm sự rất hờn của một mẹ bầu đi đâu cũng không có đồ mặc vì bầu quá to!

Comments are closed.