Các nghệ sĩ trẻ bây giờ thay vào đầu tư “xây” mặt chát người

Các nghệ sĩ trẻ bây giờ thay vào đầu tư “xây” mặt chát người, khoe đồ hiệu,thì có lẽ cũng nên đầu tư cho văn hóa ứng xử chút. Đọc xong mà cũng thấy buồn. Bây giờ k phải là con sâu bỏ rầu nồi canh nữa mà là hàng đàn sâu rồi.

Comments are closed.