Cám ơn cậu em thân thiết Manh Tran cùng đồng chí Anh Nguyễn đã không ngại đường xa Nam tiến trao tấm lòng thiện nguyện của chúng ta để góp phần trùng tu đền thờ Đức Thánh Trần đang xuống cấp

Cám ơn cậu em thân thiết Manh Tran cùng đồng chí Anh Nguyễn đã không ngại đường xa Nam tiến trao tấm lòng thiện nguyện của chúng ta để góp phần trùng tu đền thờ Đức Thánh Trần đang xuống cấp.
Tôi thấy vinh dự và may mắn khi được tham gia cùng các bạn những hoạt động nhân ái và ý nghĩa. Hẹn những lần sau bắc nam chúng ta lại sum họp ^_^
Lần này với hoạt động ấn tống kinh Dược Sư từ Po Tai Chi , tôi sẽ cố gắng phối hợp với các bạn đưa kinh sách đến tận tay những người hữu duyên theo ánh sáng của hoằng dương Phật Pháp.
Thân mến.

Comments are closed.