CẢM THÔNG

CẢM THÔNG.
Ngắn ngủi đời người, hãy hiểu nhau.
Dứt day bắt lỗi chỉ thêm nhầu.
Bạn bè kết nối tình tri kỷ.
Thi hữu giao hòa nghĩa khắc sâu.
Sẽ giữ bên mình toàn tuyệt hảo.
Luôn rằng chỗ khác trọn bền lâu.
Vì lòng sống vị tha nhân đức.
Sở thích làm thơ để thắm mầu.
Trưa…8.05.2017
Hùng Minh Trần
( Bài HỌA )
&%&%&%
THỨ THA
Là bè bạn hãy cảm thông nhau
Chớ để từ huynh đệ nát nhầu
Bỏ lỗi lầm khi người vướng phải
Xây tình ấm mỗi lúc thêm sâu
Cầm ly hữu hảo hằng tâm sự
Suốt cuộc đời vùi chén nghĩa lâu
Sống được bao ngày mà mãi giận
Làm tim nhiễm khổ vận đen mầu
07/05/2017.
Hà Mạnh Đào
( Bài XUỚNG).

Comments are closed.