CÂU CHUYỆN NHÓI LÒNG VỀ NGƯỜI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHẢI CHỊU KỲ THỊ

CÂU CHUYỆN NHÓI LÒNG VỀ NGƯỜI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHẢI CHỊU KỲ THỊ
Câu chuyện của bạn mình, mà thấy bức xúc quá nên chia sẻ lại với mọi người. Bạn mình đi nhà sách, mua cũng ít sách thôi nên lúc tính tiền yêu cầu khỏi bỏ vào bao nylon.
Bạn bán hàng:
– Nhưng tụi em phải bỏ vô bao để bảo vệ kiểm tra anh ạ.
– Thế thì em nói một câu với bảo vệ là được mà.
– Dạ vâng anh đợi em chút.
Sau đó bạn tính tiền hét lên giữa nhà sách, đủ để những người xung quanh phải ngoái lại:
– MỘT KHÁCH KHÔNG XÀI BAO SẮP RA!
See Translation

Comments are closed.