Chiến thắng này dành tặng anh CaoBao Do Long Le Vu Hoang Minh Hung Ngoc Than Minh và đội Dự án TPKD

Chiến thắng này dành tặng anh CaoBao Do Long Le Vu Hoang Minh Hung Ngoc Than Minh và đội Dự án TPKD
Danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2017 – Biểu tượng cao nhất về uy tín, chất lượng, quy mô – đã được trao cho 7 sản phẩm, 3 dịch vụ xuất sắc nhất. Các sản phẩm, dịch vụ Top 10 Sao Khuê có quy mô lớn về doanh thu, số lượng người sử dụng, hiệu quả vượt trội trong giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, giao thông, thương mại điện tử; đem lại hiệu quả kinh tế cao; giúp xây dựng thương hiệu quốc gia của Việt Nam, làm thay đổi vị trí của Việt Nam trên bản đồ CNTT thế giới.
Tổng doanh thu của Top 10 Sao Khuê 2017 là 12.129 tỉ VND, tương đương 539 triệu USD, cao hơn tổng doanh thu của toàn ngành năm 2008, chiếm trên 30% tổng doanh thu của toàn ngành phần mềm, nội dung số năm 2016; sử dụng nguồn nhân lực lên đến trên 16.700 người.
Năm nay, tập đoàn FPT có 2 đơn vị góp mặt trong Top 10 Sao Khuê gồm FPT Software và FPT Infomation System với “Giải pháp thu phí phương tiện giao thông thông minh”.
http://chungta.vn/…/fpt-is-va-fpt-software-lot-top-10-sao-k…#

Comments are closed.