Chơi game k cả nhà

Chơi game k cả nhà? Tuyến nói 1 câu tiếng anh ví dụ love. Thì ng cmt tiếp theo là e. Cả Tuyến sẽ chơi. Ai là người chơi cuối cùng với Tuyến, iem sẽ tặng 1 BB cream Tuyp. Có ai chơi k? Like 1 like để em triển nào