Chưa lấy được chồng

Chưa lấy được chồng
Về quê bạn kể có đứa cháu gái, vì chưa đút xong. Trước họ đòi suất biên chế vào viên chức, công chức là 500 triệu, nay hình như đòi cao lên, khéo đến 600 triệu. Nhà trai chưa cưới, bởi để nhà gái lo chạy xong biên chế mới cưới, kẻo cưới dâu về, nhà trai phải lo và tốn khoản chạy việc. Khốn nhục không!
Nghỉ bụng có 500 triệu mua cho chồng cái xe chạy tắc xi, chạy vào nơi ăn cắp, ăn cướp, cổng hiến đểu là đa số, vào làm giề.