Có cái vụ gì chị gì vợ anh Xuân Bắc đang xùm xùm

Có cái vụ gì chị gì vợ anh Xuân Bắc đang xùm xùm … Ghét cái cứ bị réo là vợ nghệ sĩ hài Xuân Bắc. Sau này mình có làm gì nổi sóng trên mạng, làm ơn gọi mình bằng tên của mình nhá, đừng réo mình là vợ hoạ sĩ Thành Chương. Giả dụ sau này mình vẽ tranh chẳng hạn, mà cứ câu đầu tiên là bảo tranh của vợ hoạ sĩ Thành Chương đấy, thế là buồn, mất hứng, là hạ thấp uy thế không lực Hoa Kỳ đấy. Nghe còn quê nữa. Tế nhị, đúng mức thì gọi là một nửa kia tốt đẹp của v.v là đủ rồi :):)
Ảnh: Vợ đến ngắm công trình mới của chồng sắp hoàn thành. Tháp đèn Champa.

Comments are closed.