Có những người nói : Có phải các bạn bị Unicity tẩy não

Có những người nói : Có phải các bạn bị Unicity tẩy não!
Đúng ! Để làm được công việc này Thành Công, bạn phải tẩy não, tẩy con người cũ.
Tại sao bạn cần tẩy con người cũ? Vì con người cũ có giúp bạn Thành Công & Giàu có đâu ? Nếu con người cũ Thành Công lớn, bạn đã không tìm con đường mới.
Bạn muốn kết quả của : Sức khoẻ chuyên nghiệp – Thu nhập thụ động => tự do tài chính – Time trong tay chúng ta, vậy với con người cũ bạn có không ?
Câu trả lời là KHÔNG thì bạn hãy học các kiến thức chuyên môn, kỹ năng và tư duy mới để bước lên Tầm cao mới.
Đừng bị chi phối bởi nước bọt thiên hạ vì họ không cho bạn cơm ? Chẳng nhẽ cuộc đời bạn, lờ đờ và kết thúc trong lãng xẹt bởi những chậu nước bọt thiên hạ ?
Nếu tẩy não được để có nhiều TIỀN cũng đáng để tẩy nhỉ ?
See Translation