CÓ NÒI

CÓ NÒI.
Đĩ ngõ
Hôm nay ghé Nhật Tân gặp đĩ ngõ, nó bảo cháu đọc bài ông rồi, bài “Kĩ và dối” ấy…Ông ạ, dối từ cấp cao dối xuống cấp thấp nhất, rồi đáy là thứ dân, nó có nòi cả đấy. Oan có đầu, nợ có chủ, ai cũng biết cả, giờ thành căn bênh xã hội khó cứu lắm.
Còn một bệnh nữa là bệnh nổ. Ông Hải Singapo quận nhất cũng # theo # rồi, Vỉa hè lại về với thành Hồ như Diễm!
Nổ cũng có nòi ông ạ.
Vậy có câu
Thăng đi thì Hải băng hà
Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn
Bao giờ anh Lú đi luôn
thì thằng (ý) thức hệ hú hồn, biến nhanh.
Cái nòi cơ chế loanh quanh
Mở mồm là đúng quy chềnh, quy bơ
Chết nhanh cho chúng em nhờ!
20/5/2017

Comments are closed.