CSGT ở Đồng Nai thiệt không hổ danh khét tiếng nhứt nước

CSGT ở Đồng Nai thiệt không hổ danh khét tiếng nhứt nước, QL20, QL1A, QL51 đều ran mỗi cung ít nhứt cũng 3 tụ, núp bắn tốc độ, đặc biệt dưới dốc, sau biển nội thị, bẫy vượt và bắt lấn làn… hồi xưa chụp hình giờ có clip nữa cho mài hết chối nha con, chạy cẩn thận như mình mà cũng dính miết, cúng miết, lúc này đi QL1A mà thấy qua ranh giới Bình Thuận hay đi Đà Lạt chạy tới Madagoui mà chưa bị ngoắc thì mới dám thở lại bình thường, bạn hữu nào hay dính thì cùng vào điểm danh

Comments are closed.