Cuối cùng thì mụ Tiến cũng chịu mở mồm

Cuối cùng thì mụ Tiến cũng chịu mở mồm, mụ chối bay, chối biến tất cả (ngu gì nhận). Mụ Tiến còn nói những thông tin trên mạng là hoàn toàn bịa đặt nhằm bôi xấu mụ ( ủa, mụ còn chỗ để bôi xấu sao?). Cũng may là cái “nốt ruồi duyên sát thủ” mụ thừa nhận là của mình, không đổ thừa cho bọn “thế lực thù địch” gắn lên mặt mụ.
Tính Võ