Đã có rất nhiều sự thật phũ phàng của một số người

Đã có rất nhiều sự thật phũ phàng của một số người, một số tổ chức đã gây ra không ít cho người yếu thế, mà người yếu thế từ trước tới nay đều là những người dân lương thiện chất phác, khi đất nước trong cảnh chiến tranh bị giặc ngoại xâm tàn phá, họ là những người sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh mất mát mà không hề do dự kể xương máu và tính mạng của mình, có những gia đình 4 -5 người con vì Tổ quốc đã ra đi mãi mãi…! Khi hoà bình thì chăm chỉ làm ăn lương thiện, luôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhưng có những lúc “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng” cứ ép người ta, dồn người ta đến chân tường thì làm sao mà người ta chịu nổi…? Quy luật chung là :Tức nước thì phải vỡ bờ, ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh, đó là lẽ đương nhiên…!