Dã man thặc bữa nay fb nhắc lại ngày này năm ngoái người người khóc thương cây ha ha năm nay người người khóc thương những bậc thềm thế kỷ

Dã man thặc bữa nay fb nhắc lại ngày này năm ngoái người người khóc thương cây ha ha năm nay người người khóc thương những bậc thềm thế kỷ. Bèn bốt lại những vần thơ không ngủ ngày này năm ngoái như sau:
Khi
Xứ Lừa ta
phá đi cái gì
thường cái ấy
thình lình
thành báu vật.
những sến ca
ban ngày ngủ gật
tối tối lướt phây
chiều nhậu nhẹt ngất ngây
xô ghế đái vào cổ thụ
bỗng ưu tư trán nhăn tim rủ
hô hô khóc thương cây
ơ chúng mày ơi cái con khỉ gì thế này
rảnh
và muốn nhiều lai
thì đi vào hội sách
hai chăm cụ một chồng cao từ gót chân lên tận nách
bổ dọc bổ ngang tất cả các bề
sáng sớm đi cà phê
cắp quả sách 20 phân gái chúng nhìn cũng lể
(chúng hỏi đọc chưa nhớ bảo ối xời ơi quyển này chưa là cái đinh gì nhế
anh gối đầu cứ nà phại 70 xăng ti mét giở lên)
bọn phô lâu sẽ đông dư quan Nguyên
hai chục vạn thằng đứng kín mẹ sân nhà tập thể
ấy mánh câu lai đại khái nà dư thế
(đoạn này nên hỏi thêm dì An hoàng trung tướng thầy toy)
….
bọn mài nhở gét bỏ mẹ cái lũ đãi bôi
mới làm màu dư tin tin bảo anh mà không yêu được em quả này là anh lăn đùng dza chết :v
cây non ven đường chúng đóng đinh cho chóng tiệt
đổ nước sôi hay xăng cho rễ xoắn vặn cả vầu
mẩu thuốc thừa chúng dúi thật sâu
bắc nồi phở rực hồng ngay dưới tán
ấy dồi xong chúng khóc thương như bị hoạn
dằng ối ai ôi những hàng cây cổ thụ đâu dồiiiii
này nín đi kẻo chị cáu bọn mài ôi
học gương ba má chị đơi
nhà be bé thôi giồng nhiều cây cho ló mát
đất thì phải giữ sạch tinh không có tẹo tèo teo rác
hoa dại mới rau thơm giồng cho thật nhiều vào
lúc buồn buồn ra chơi mới nó thấy đã gì đâu
(có thêm thằng cún ca thì đời càng thêm gấu gấu)
và cố gắng mỗi năm vào rừng chơi ít hôm sẽ thấy bao nhiêu điều yêu dấu
(đi lẹ lên không chúng chặt mẹ hết bai giờ)
dồi về chụp hềnh vân vân úp phây cho bọn khác thấy nó cũng mê
thế dồi cả bọn ngày càng đông vào rừng trồng mỗi đứa một cây làm kỷ liệm
10 năm sau dẫn một đoàn chân dài đến
khoát rộng cánh tay khoe chúng mài dòm đây anh giàu khiếp thế nài
quơ trời bỏn cứ gọi là ngã chỏng vó lăn quay :v
(đoạn này nhại cảm dồi ông hem biên nứa)

Comments are closed.