Đi học để Thắp Lên ngọn yêu thương

Đi học để Thắp Lên ngọn yêu thương
Đi học để nghe tôn vinh những quản lý Xuất sắc trên toàn quốc
Đi học để biết có nh bạn giỏi lắm, tài lắm, mình còn phải học hỏi rất nhiều
Nhìn mức doanh sô và tăng trưởng tuyển dụng của các bạn mình tự hứa sẽ phai cố gắng và quyết tâm rất nhiều để có thể có ngày đc tôn vinh như các chị!
Hôm nay ko chụp đc nh ảnh vì phải tập trung học và chơi gam tập thể. Lát Đi gom ảnh mình lại đăng tiếp nha..

Comments are closed.