Dự báo thời tiết:

Dự báo thời tiết:
Từ nay đến tầm đầu tuần sau Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch sẽ “vào cuộc”, “xử lý” bài hát này theo hướng “vi phạm thuần phong mỹ tục”. Một bộ phận cộng đồng các nhạc sĩ và cư dân mạng sẽ kịch liệt lên án bài hát này và ủng hộ “quan điểm xử lý” của quý Bộ.
Nói chung, thời tiết mấy ngày tới dự kiến sẽ nóng, nóng như cái lò, nóng như cái lò, sẽ nóng, nóng như cái lò.

Comments are closed.