Được hôm mát zời đạp xe lượn vòng hồ tây thấy sao mà zễ chịu thế chứ

Được hôm mát zời đạp xe lượn vòng hồ tây thấy sao mà zễ chịu thế chứ. Bố cháu tạt vào quán cóc bên hồ gọi cốc trà đá, trà đá Hn khác hẳn trà đá Sg các cụ á, đặc thôi rồi híc híc vì chưa ăn sáng nên là mới hết có 1/2 cốc bố cháu đã biêng biêng ruột gan cồn cào khó chịu, thế là vội bỏ dở lên xe vọt về, toi mất buổi thể dục thể thao ngoài zời…
Say các cụ á, nôn nao cực khó chịu luôn.