Em Phượng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể anh chị em thân thích

Em Phượng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể anh chị em thân thích , đã đến thắp hương trong ngày giỗ đầu của Bố Duy Anh của em .
Em biết Bố em vui mừng lắm khi các anh chị em đến đông đủ . Khi còn sống Bố Duy Anh cũng nhiều bạn bè và rất thích đám đông để luôn cảm thấy vui vẻ .

Comments are closed.