Giải quyết vấn đề về thủ tục hải quan nhập khẩu ủy thác

Trong trao đổi hàng hóa thời buổi mới thì việc hàng hóa được lưu thông không chỉ trong phạm vi lãnh thổ của đất nước mà hoàn toàn đẩy mạnh việc thương thảo, buôn bán với các nước bên ngoài, gia tăng kinh tế. Những vấn đề liên quan đến hoạt động này như thủ tục hải quan nhập khẩu ủy thác là vấn đề mà những người làm việc trong lĩnh vực cần nắm rõ để tận dụng tốt nhất thời cơ.
 
Quy trình cho một thủ tục hoàn tất
Nhập khẩu là hoạt động đưa hàng hóa, vật phẩm từ nước ngoài đi vào lãnh thổ nước ta để tiêu thụ, cần trải qua khá nhiều các khâu, quy trình để đảm bảo được theo quy định đã được ban hành từ pháp luật. Hiện nay, nhập khẩu đang được chia làm 4 loại và mỗi loại sẽ tương ứng với một loại hàng hóa riêng được phân sẵn để có các yêu cầu riêng, từ đó mà quá trình nhập khẩu cũng có những điểm khác biệt tương đối. Tuy nhiên, xét về bản chất, chúng đều có chung một số bước ban đầu cần chuẩn bị giống nhau mà người thực hiện nên nắm bắt được một cách nhanh nhất để không làm lỡ thông tin, gây tốn kém thời gian.
Đầu tiên, nghiệp vụ IDA là vấn đề cần thiết phải để tâm bởi đây là nghiệp vụ bắt đầu khai nhận thông tin của lô hàng hóa trước khi bắt đầu một quy trình đăng ký vào mẫu tờ khai nhập khẩu. Sau khi hoàn thành đầy đủ 133 chỉ tiêu sẽ được cấp số hay các chỉ tiêu khác liên quan về thuế, tên gọi riêng cho các mã được nhập, và nó được lưu lại cẩn thận trên hệ thống thông quan. Sau khi có được sự phản hồi từ hệ thống nhờ xuất hiện màn hình để đăng kí lên tờ khai sẽ được người có trách nhiệm làm việc liên quan đến hải quan kiểm tra lại, nếu thông tin đã chính xác theo các số liệu, tên mới được tiếp tục gửi lên để hoàn thành nốt thủ tục đăng kí.
 
Cần lưu ý gì khi thực hiện?
Tối đa các mặt hàng hóa có mặt trong tờ khai thủ tục hải quan nhập khẩu ủy thác là 50, với trường hợp hàng hóa có nhiều trên 50 mặt hàng thì hải quan sẽ phải thực hiện ở trên nhiều tờ khai và chúng có sự liên kết nhờ vào số nhánh có trên chúng. Trong phần khai báo thuế, cần xác định được một chỉ tiêu nhất định và thống nhất đồng nhất từ đầu đến cuối của tờ khai, tránh tối đa việc khai theo nhiều hình thức khác nhau. Với trường hợp hàng hóa nằm trong vùng hàng hóa đặc biệt hay không cần chịu thuế cần được thực hiện các bước theo hướng dẫn và thủ tục và chỉ được xác định sau khi đã kiểm nhận dựa trên VNACSS.