GIAO CẤU LÀ LẼ TỰ NHIÊN CÓ Ở MUÔN LOÀI TRONG CÕI DỤC GIỚI

GIAO CẤU LÀ LẼ TỰ NHIÊN CÓ Ở MUÔN LOÀI TRONG CÕI DỤC GIỚI !
Nói bàn về cái chuyện ân ái, dâm dục…. theo nhà Phật, gọi là LUYẾN ÁI do Mắt bắt gặp SẮC ( ĐẸP), do Mũi bắt nhận MÙI ( HƯƠNG)…., rồi do XÚC ( giác) khi được dịp CỌ XÁT….tất cả những nguyên nhân này, khi có DỊP thuận lợi….sẽ BÙNG ! BÙNG PHÁT làm BIỂU HIỆN ra những hành vi GIAO CẤU….Giao cấu để THỎA MÃN thân xác và giao cấu để DUY TRÌ nòi giống ! Chúng được bắt nguồn từ đâu ? Và những ai hay hữu tình thức nào, vẫn còn bị LỆ THUỘC hay vẫn còn bị chúng ( LỤC TRẦN ) CHI PHỐI !?
Hãy LƯỚT qua cuộc đời của một số các vị giáo chủ của các đạo giáo ở thế gian, bắt đầu từ ngài Khổng Tử cho tới Mạnh Tử, Trang Tử, rồi Lão tử….kể cả đức giáo chủ cõi TA BÀ, như ngài THÍCH CA ( lúc còn là Bồ Tát )….Không một ai …mà không từng làm chuyện GIAO CẤU này !!!??? Và các giáo chủ ( chưa giải thoát ) kia, vẫn tiếp tục làm chuyện này cho tới khi Chết !
Đặc biệt trong ĐẠO PHẬT, đức Phật đã chia sự GIAO CẤU ra làm 2 LOẠI ; TÀ DÂM và CHÁNH DÂM ! Và không cần phải nói thêm hay mô tả thêm, chắc chắn mọi người nhất là các Thích Tử mà đầu đang CẠO TRỌC, thân mặc áo VÀNG… hay những ai theo đạo Phật, tất cả đều hiểu rõ thế nào là ; Tà GIAO CẤU và thế nào là Chánh GIAO CẤU rồi ! Có phải không !?
Ậy ! Ai ai cũng biết và cũng muốn mình phải Tu Luyện thành người CHÂN CHÁNH cả !? Nhưng Phật nói tiếp trong kinh TIỂU THỪA là chỉ có những ai tu CHỨNG ĐẮC quả THÁNH, từ tam quả ANAHÀM đến tứ quả ALAHAN ( đã giải thoát ), thì TỰ NHIÊN cơ thể hay nhu cầu SINH LÝ của các vị Thánh này, họ đều không còn HAM MUỐN hay THÍCH để giao cấu NỮA ! Phật nói ; Còn lại không loại trừ một ai, tất cả mọi hữu tình thức ở thế gian đều bị NHIỄM bởi sự THÈM MUỐN hình thức được GIAO CẤU này ! Tại sao vậy ! ? Tại vì muôn loài ở trong cõi DỤC giới ( thai sanh hay noãn sanh ) này, khi được sanh ra …đều BẮT NGUỒN từ HÌNH THỨC dâm dục này !
Như vậy, các thầy tăng, các sư cô, ni cô… thời MẠT PHÁP này ! Khi xuất gia vào chùa để tu hành… xin hỏi tất cả họ có còn làm chuyện GIAO CẤU này NỮA không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????
Nay sư Điên viết bài này để cho mọi người THAM KHẢO …ĐỂ hiểu rõ một cách tường tận, chuyện giao cấu ( TÀ DÂM ) của các thầy tăng…mà nó cũng như là những chuyện thâm cung bí sử… ở trong NHÀ CHÙA, mà lâu nay chúng ĐÃ bị ÉM NHẸM và dấu kín…
Thuở xa xưa thời đức Phật còn tại thế, khi NGÀI kết nạp ai vào giáo hội để tu tập. ..vì có THIÊN NHÃN cho nên đức Phật chỉ giữ lại những ai mà lòng sắp hết tình trần…Còn những ai ngài thấy chưa đủ thời cơ, ngài quyết không nhận và bảo về nhà tu TẠI GIA. Ngày nay, những thầy tăng CHÂN CHÍNH khi xuất gia vào chùa tu hành, họ vẫn còn THÈM KHÁT MÃNH LIỆT, rất ư là mãnh liệt về chuyện đó ! Một số phải cố DIỆT. Còn một số thì sao !? Thì phải NHỊN THÈM, chớ sao !? Một số thì bị BỆNH, bệnh ĐÓI ! ĐÓI CON MẮT !
Vì Tu chưa GIẢI THOÁT, vì còn PHÀM TỤC…nên tất cả đều phải CHE DẤU hiện trạng này ! Và ai tu CHƯA giải thoát, thì tất cả đều phải nhận lấy KIẾP NẠN này ! Một số sợ TỘI, biết TỘI, tội chết sẽ vào ĐỊA NGỤC, nên họ đã QUYẾT ĐỊNH xin ra khỏi CHÙA để về TU tại gia. Thiết nghĩ ! Nhà tiên tri của một đạo giáo LỚN kia, mà còn có tới 6 BÀ VỢ, dù cho có 10 bà hay vô số bà vợ đi chăng nữa, theo đức Phật đó cũng là CHÁNH DÂM và hoàn toàn KHÔNG có tội ! Còn ở trong CHÙA, đang mặc áo Phật mà làm chuyện đó, thì Phật cho là TÀ DÂM và rất là TỘI LỖI !
Ậy ! Thời mạt pháp ngày nay, chùa chiền..mọc lên vô số…với số lượng sư sãi tăng ni….NÚP BÓNG trong chùa…cũng đông vô số ! ( Vì chỉ có thời MẠT PHÁP ở mấy nước theo Bắc Tông mới có CHÙA…chứ thời Phật, thời Tượng Pháp đâu có CHÙA ! Đâu có chùa to lớn như lâu đài điện ngọc…chỉ có am tranh, cốc đá…và những ngôi nhà hoang… để ở thôi ). Nhưng có thấy ai tu THÀNH Alahan, thành Phật đâu !? Thì làm sao mà thoát khỏi CHUYỆN …này !?
Khi chết đi ! Hỏi ra : Thì tá hỏa, ôi thôi ! Con rơi con rớt… cũng vô cùng, vô số ! Cho nên ! Phật nói trong kinh TIỂU THỪA ! Thời MẠT PHÁP cứ 10 thầy tăng tu hành, khi chết đi đã có gần 9 thầy tăng đi vào ĐỊA NGỤC !
THAN ÔI !!! Hỡi ơi !!!
Phật nói ở trong KINH, thì làm sao mà TRẬT, mà SAI được !?
Và hỡi đám thầy tăng kia ! Sao các ngươi lại DÁM lấy BÀN TAY…mà CHE ánh Mặt Trời !!!!!!!?????