GIẾNG CẠN

GIẾNG CẠN
(Hồng Thanh Quang)
Thì em cũng có gì sâu,
Trách chi ai chẳng buộc gầu dài dây.
Vội vàng tỉnh tỉnh say say,
Thực hư cũng chỉ dăm ngày rồi quên…
Đa tình vướng mắt người đen,
Tưởng tri âm với điệu kèn tím môi,
Nghĩ ra bao sự thôi rồi,
Để khi tỉnh trí, nắng phơi rát lòng…
Ta không ngại rối mơ mòng,
Đã trao em trọn long đong phận mình,
Dẫu không thả bóng lu hình
Vẫn âm thầm ước được tinh lọc đời…
Hớ hênh thành thật bao lời,
Đành thôi, em chẳng xót tôi lạc bầy…
Giếng xưa đã cạn bao ngày,
Bao nhiêu nước mắt mới đầy được duyên…
(20-5-2015)